Asigurare Covid-19 pentru călătorii în Ucraina

Datorită situației actuale de pandemie, multe țări au introdus asigurarea obligatorie de sănătate contra Covid-19. Pentru călătoriile în țările vecine, trebuie să solicitați în avans o poliță de asigurare Covid-19.

Ucraina a făcut obligatorie prezentarea unei polițe cu acoperire contra Covid 19 la trecerea frontierei pentru toți cetățenii străini, cu excepția refugiaților și a persoanelor care au reședința permanentă în țară, prin Hotărârea nr. 480 din 12.06.20. Cerințele se aplică tuturor călătorilor, indiferent de vârstă. Este foarte important ca în poliță să existe o indicație clară că asigurarea acoperă tratamentul coronavirusului.

Niciun alt document, de exemplu un certificat al prezenței anticorpilor, nu omite necesitatea emiterii unei polițe.

Nu toate polițele corespund așteptărilor asiguratului. Dacă intenția Dvs. nu este doar o formalitate de traversare a frontierei, dar și de a obține  ajutor, este necesar șă luați în serios alegerea unui asigurător.

Partenerul nostru în acest tip de asigurare este DONARIS Vienna Insurance Group „SA. Compania oferă atât o poliță, cât și o scrisoare de confirmare în care se precizează că vor fi compensate costurile pentru acordarea asistenței medicale în cazul  manifestărilor caracteristice infecției  SARS CoV2 COVID-19 și pericol pentru viața persoanei asigurate  și sunt compensate costurile asistenței medicale.