Asigurarea bunurilor în Moldova si România

Compania de asigurări „INTACT ASIGURARI GENERALE” S.A. activează ca partener al asigurării de proprietate în Moldova, care se angajează să asigure interesele bunurilor Asiguratului legate de deținerea, înstrăinarea, utilizarea bunurilor din cauza deteriorării sau distrugerii bunului asigurat.

De regulă, pentru comoditatea calculării costului asigurării, se folosește următoarea formulă. Costul asigurării este de 1% din valoarea bunurilor, care urmează să fie asigurate.

În secolul XXI, nu mai este nevoie să aveți griji permanente cu privire la siguranța bunurilor Dvs., responsabilitatea față de vecini și cheltuieli neprevăzute. Înregistrarea unei polițe de asigurare a bunurilor în Moldova si România va compensa pierderile în caz de riscuri variate: furt, spargeri, incendiu, inundații, pagube provocate de Dvs., pagube în cazul accidentelor sau vandalismului. Puteți selecta riscurile  pe care le considerați mai probabile și include toate opțiunile posibile.

Ce este specific pentru acest tip de asigurare:

  • Asigurarea clădirilor sau a elementelor structurale (tavan, acoperiș, podea)
  • Comunicații inginerești (sistem de încălzire, alimentare cu apă, echipamente cu gaz)
  • Bunuri mobile (mobilier, electrocasnice, articole de interior)
  • Răspunderea civilă față de părți terțe (daune cauzate de Dvs. vecinilor)
  • Accidente (inundații, incendiu, vandalism).