Evaluarea daunelor auto în caz de accident sau în caz de urgență

Proprietarul oricărei mașini avariate dorește să o repare folosind prima de asigurare. De aceea oamenii apelează la asigurări. Dar numai conform  cererii, compania de asigurări nu este obligată să plătească, se efectuează o evaluare de expertiză a pagubelor dintr-un accident sau dintr-un alt motiv neprevăzut.

La calcularea sumei compensației, se ia în considerare prețul pieselor de schimb și al lucrărilor de service auto, precum și vechimea mașinii.

Pentru a evalua daunele cauzate mașinii, va trebui să prezentați următoarele documente:

  • cartea de identitate a proprietarului;
  • pasaportul tehnic al automobilului;
  • carnetul de service dacă mașina este în garanție;
  • certificatul de accident.

Evaluarea daunelor este efectuată nu de o companie de asigurări, dar de o organizație de experți. La expertizarea unui vehicul avariat, evaluatorul indică parametrii de calcul al primei de asigurare, enumeră defecțiunile apărute.

Cum se evaluează daunele la  GlobalAsig.md:

  • în termen de 15 zile de la producerea accidentului, la sediul societății de asigurări trebuie să fie depusă o cerere de plată conform poliței;
  • societatea de asigurări stabilește data anumită pentru expertizare;
  • proprietarul pune la dispoziție mașina pentru inspecție;
  • experții evaluează gravitatea defectelor automobilului în urma accidentului sau din alte motive;
  • se determină cuantumul prejudiciului, care se reflectă în deducție.

Deducția trebuie să fie contrasemnată de proprietarul mașinii, un expert și un reprezentant al companiei de asigurări. În conformitate cu timpul stabilit de procedură, compania de asigurare  plătește despăgubirile.

În companiile de asigurări cu autoritate, sumele compensației acoperă costurile necesare pentru restaurare. De importanță deosebită sunt abilitățile expertului în accidentele de mașini: o examinare calitativă a locului  accidentului,  evaluarea  defectelor mașinii, capacitatea de a restabili împrejurările  accidentului.