Specifica asigurării mărfurilor frigorifice CMR

Contractul de asigurare prevede rambursarea  în legătură cu daunele produse în timpul transportării mărfurilor de la depozit la destinație, ca urmare a unor acțiuni, inacțiuni, neglijență sau greșeli ale reprezentantului transportatorului.

Utilizarea transportului rutier în afaceri este asociată cu riscuri legate de proprietate. Riscurile pot fi diferite, atât asociate cu vehiculele, mărfurile, cât și afectarea sănătății șoferului sau a părților terțe.

Asigurarea CMR prevede rambursarea creanțelor de proprietate ale proprietarului mărfii față de transportator, în cazul în care încărcăturii i se produc daune în timpul transportării, înainte de sosirea la destinație. Cu alte cuvinte, reprezintă asigurarea de răspundere a transportatorului privitor la abaterile sau neglijența reprezentantului transportatorului.

Asigurarea CMR acoperă următoarele riscuri:

1) Deteriorarea încărcăturii ca urmare a unui accident rutier survenit din vina conducătorului auto;

2) Deteriorarea încărcăturii din cauza defecțiunii vehiculului;

3) Deteriorarea încărcăturii ca urmare a funcționării defectuoase a echipamentelor speciale;

4) Întârzierea în livrarea mărfurilor;

5) Alte riscuri, inclusiv cele frigorifice.

Conceptul de „riscuri frigorifice” este de obicei aplicat mărfurilor congelate, ușor alterabile. Transportul unor astfel de produse de la producător la punctul final de vânzare necesită reguli speciale de depozitare și condiții de temperatură pentru transport. Totodată, riscurile de refrigerare sunt înțelese ca deteriorarea (alterarea) încărcăturii, survenită ca urmare a nerespectării regulilor de transport al mărfurilor alterabile.

Adesea, deteriorarea încărcăturii este cauzată de defecțiunea echipamentului de refrigerare, care poate fi cauzată de mai mulți factori:

– Funcționarea defectuoasă a instalației în sine;

– Uzura ansamblurilor nodale;

– Urgență rutieră;

– Intervenția terților.

Fiecare din cazurile descrise constituie subiect de asigurare. Aceasta înseamnă că, în cazul unor astfel de situații, proprietarul care a încheiat asigurarea CMR are dreptul la despăgubiri pentru costul prejudiciului. Rambursarea este disponibilă numai dacă sunt îndeplinite un număr de formalități. Principalul este echipamentul vehiculului transportat cu marfa frigorifica, dispozitive de monitorizare si inregistrare a temperaturii din interiorul frigiderului in timpul transportului.

Pentru a minimiza riscurile, GLOBALASIG oferă diverse programe de asigurare pentru parcul de vehicule a persoanelor juridice și riscurilor posibile. Propunerile noastre sunt solicitate în special de companiile de expediție, companiile de logistică.

Oferim asigurări pentru parcul de vehicule în cadrul diferitelor programe:

  • asigurare auto (CASCO)
  • asigurarea obligatorie a șoferilor și pasagerilor împotriva accidentelor;
  • OSAGO;
  • „Cartea Verde” și alte programe.

Vă puteți informa despre condițiile de emitere a asigurării CMR pe site-ul nostru sau  la numărul de telefon: +373 79 00 36 11. Angajatul nostru va răspunde la toate întrebările.