noiembrie 4, 2021

Guvernul Republicii Moldova intenționează să introducă o nouă taxă imobiliară

Inițiativa de a introduce plăți pentru imobile, pe lângă impozitul existent, vine de la majoritatea de guvernare PAS. Autoritățile plănifică să oblige  rezidenții țării să- și asigure proprietatea.