martie 1, 2022

Cum să devămați un automobil în RM

Specificul  devămării  autoturismelor în Moldova. Legislația modernă se îmbunătățește rapid, inclusiv modificări legate de regulile de vămuire a mașinilor.