Noțiuni pe care le întâlnim la emiterea unei polițe de asigurare în Moldova

La GlobalAsig vin adesea   clienți noi pentru a cumpăra o poliță în Moldova. Unii din ei folosesc serviciile de asigurare pentru prima dată. Prin urmare, am decis să reamintim principalii termeni cu care se confruntă zilnic angajații și clienții pieței de asigurări (asigurari).

Legea nr.407 din 21 decembrie 2006 „Cu privire la asigurări” prezintă conceptele de bază:

Asigurare – transferul unui eventual risc, inclusiv pierderi financiare si/sau daune materiale, de catre asigurat către asigurator în conformitate cu contractul de asigurare.

Asigurat – persoana care a încheiat sau în favoarea careia a fost încheiat un contract de asigurare cu un asigurator.

Asigurător (reasigurător) – persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, care, în conformitate cu prezenta lege, deține licență pentru a desfășura activități de asigurare (reasigurare).

Risc asigurat – fenomen, eveniment sau grup de fenomene sau evenimente prevazute în contractul de asigurare, care  pot produce pagube bunului sau persoanei asigurate.

Eveniment asigurat– este un risc asigurat prevăzut de un contract de asigurare, la apariția căruia ia naștere dreptul asiguratorului de a primi despăgubiri sau plăți de asigurare de la asigurător.

Reasigurarea– este transferul, parțial sau integral, al riscurilor de asigurare asumate de un asigurător, denumit reasigurător, către un alt asigurător, denumit reasigurător, care, la rândul său, își asumă obligația de a plăti partea corespunzătoare din despăgubirea de asigurare plătibilă.

Franșiza – o parte din pierderea suferită de asigurat, stabilită ca sumă fixă ​​sau procent din îndemnizația de asigurare sau din suma asigurată și prevăzută în contractul de asigurare;

Acestea este doar o parte din terminologia profesională pe care o întâlnim la emiterea unei polițe de asigurare în Moldova. Daca nu intelegeti ceva din contract, nu ezitati sa clarificati acest lucru cu agentul de asigurari. Angajații companiei noastre vor răspunde cu siguranță la cele mai importante întrebări: cum să achiziționați o poliță de asigurare, cum să verificați polița de asigurare în Moldova sau să aflați statutul documentelor.

Pe portalul de asigurări Globalasig este posibilă emiterea unei polițe online în doar câteva clicuri.